Orklands første arealplan ferdig: – Stiller store krav til utredninger og registreringer