Observerte mye røyk fra verket - godt synlige flammer

foto