Staten ber om bosetting av flere flyktninger – men kommunen mangler boliger