Brann i industribygg: Det er sterk vind og flere boliger nær brannstedet