Nordmøre/Sør-Trøndelag

Energiselskapet Svorka lanserer nå konseptet Grendafiber. Det innebærer et samarbeid mellom Svorka og en lokal ildsjel eller et grendelag, der det legges til rette for egeninnsats for å muliggjøre utbygging av fiber til flere.

— Vi har stadig henvendelser fra enkeltpersoner og små grupper av husstander som ønsker fiber. Vi har selvsagt full forståelse for at alle ønsker fiber så raskt som mulig, men samtidig ber vi om forståelse for at vi må holde en utbyggingstakt som står i forhold til ressursene vi har tilgjengelige, sier innovasjonsdirektør Håkon Solvik i Svorka.

Tre teknologier

Svorka, som er et offentlig eid energiselskap på Nordmøre, har bredbånd som en del av sin kjernevirksomhet. Selskapet, med ca. 80 ansatte, bygger nå ut i Surnadal, Rindal og Halsa i hjemfylket, men også i Meldal og Orkdal i Sør-Trøndelag.

Deres tre bredbåndsteknologier er fiber, coax og radio.

— Vi har de siste åra satset massivt på fiberutbygging i egne eierkommuner, samt i Meldal og Orkdal, kommenterer Solvik.

Holder takten oppe

Med konseptet Grendafiber, håper selskapet at de som venter på fiberutbygging ser mulighetene det gir.

— Sørg for graving, så stiller vi med det som trengs ellers. Da kan du få fiber installert i løpet av forholdsvis kort tid, sier Solvik, og oppfordrer de personene som har behov i de nevnte kommunene om å ta kontakt med selskapet.

For Svorka er fiber framtiden.

— Det er den eneste bredbåndsteknologien du er sikker på vil være der i mange år framover og som kan utvikles i takt med stadig endrede krav til kapasitet og hastighet. Vi har derfor fullt fokus på å opprettholde utbyggingstakten på fiber i tida framover, sier han.

Tar normalt lang tid

Når det gjelder kostnadene, er de relatert til avstand og kan sammenlignes med utbygging av kraftlinjer; dess mer tettbygd og konsentrert bebyggelsen er, jo rimeligere blir nettleia for kunden.

— Slik det er i dag, er fiberutbygging både tids- og kostnadskrevende, vil de tettest bebygde områdene bli prioritert først. Selv om vi investerer stort i fiberutbygging de kommende åra, vil det være områder hvor det vil ta tid før det kan forventes utbygging. Det er derfor vi nå lanserer Grendafiber slik at folk kan få fiber raskere, sier Håkon Solvik.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300