Konkret er temaet veldig teknisk; kotehøyder for planting, valg av treslag og om selskapet Trondheim Havn må sette av muligens ett dekar til såkalt avbøtende tiltak.

Sett i et videre perspektiv handler det om hva slags samfunn Orkdal og Orkland ønsker å bygge. Hvor mye støy og visuell forurensing skal vi godta før vi taper på det? Hvordan skal det være å bo på Orkanger og i Orkland? Hvordan balanserer vi kortsiktige næringsinteresser mot langsiktig samfunnsnytte? Hva er det som lønner seg hvis vi ser litt lenger enn til neste valg og ut over vår egen generasjon?

All tilgjengelig kunnskap sier følgende: De store byene vokser fortest og vil vokse enda fortere i tida som kommer. Kompetanse er viktigste vekstfaktor. Kompetansen – de unge med utdanning – blir boende i storbyene etter endt eksamen. De søker inspirerende arbeid og urbane miljø i form av et mangfold av sosiale møteplasser. Det siste er en arv etter utdanningsløpet.

Orkanger, Orkdal og Orkland står midt oppe i en kamp om kompetanse. Fylkeslegen har nylig lagt fram en bekymringsfull rapport om Orkdal helsetun. Stikkord: For få sykepleiere, for mange innleide vikarer som ikke behersker norsk.

Orkdal kommune kan ikke trylle fram flere sykepleiere som vil jobbe her i stedet for i Trondheim, der det også mangler sykepleiere. Men Orkdal kommune kan gjøre det mer interessant å bo og arbeide hos oss. Da må vi for det første vise fram fordelene ved å bosette seg 45 km fra Trondheim, men et vedtak fra 2015 om markedsføring er ikke fulgt opp. Vi må for det andre redusere ulempene som delvis bygger på fordommer, jfr Adresseavisens kommentar i 2013 om at Orkanger er det eneste stedet som blir forskjønnet av en godsterminal.

Den kommentaren kan vi le av, men hvordan tror du Orkanger og Orkland ser ut for de mange tusen som svinger inn på Franslykkja og skal handle på Amfi til hytteturen en fredag? Av hensyn til oss selv er det på det høy tid å tenke estetikk og sentrumsutvikling. Start gjerne med boka «Kjøpesenterlandet» av Ronny Spaans.

Orkdal har kvaliteter som vi dessverre ikke har greid å utnytte i et samarbeid mellom eiendomsutvikling og rekruttering til offentlige stillinger. Vi ser heller ikke ut til å ville bekjempe fordommene om Orkanger som en stygg plass å være. En plankevegg uten sikkerhet for vegetasjon vil bekrefte at det ikke er så nøye på et sted kjent for røyk og lukt.

Hans Kringstad