-Jeg kjemper med nebb og klør for jordvern som kommunalråd i Trondheim, mot Høyre og Arbeiderpartiet, men med Senterpartiet som medspiller. Derfor er det litt underlig at Senterpartiets ordfører i Orkdal, uten motforestillinger, tilbyr det nye kyllingslakteriet tomt på 160 dekar av den beste kornjorda i fylket. På dette arealet kunne man ha produsert nok korn til å forsyne alle innbyggerne i Rennebu kommune med brød, til evig tid. I stedet vil Senterpartiets ordfører at dette skal legges under asfalt og brukes til industriutbygging, uten at andre alternativer er vurdert.

Det sa kommunalråd i Trondheim, og KrFs stortingskandidat, Geirmund Lykke, til de om lag 100 frammøtte på årets tradisjonelle seterstevne.

Avgjørende rolle

Hovedtaler under årets stevne var partiets generalsekretær Hilde Frafjord Johnson. I sin tale var hun innom partiets betydelige rolle i norsk samfunnsliv, og pekte på en rekke saker der partiet har hatt avgjørende betydning

- Daværende sosialminister Egil Aarvik innførte folketrygden i 1967. Friskoleloven ble innført av Kjell Bondevik (Kjell Magne Bondeviks onkel). EØS-avtalen ble dømt nedenom og hjem da den ble lansert som en løsning på den vanskelige saken av Kåre Gjønnes. Men den har stått seg i 25 år, og ble et godt alternativ for Norge, sa Johnson og takket Gjønnes direkte som var til stede i forsamlingen.

Beklagelse

Hun pekte videre på at partiet sto bak det såkalte jødebooppgjøret, som sikret at jødene som hadde blitt fratatt store eiendeler under krigen, fikk en erstatning og oppreising. Oppgjøret har senere banet veien for offentlig beklagelse overfor samene, romfolket og barnevernsbarna.

Globale seire

-Norge har vært et foregangsland når det gjelder bistand og internasjonal solidaritet, og KrF har vært en pådriver for dette. Antall mennesker i ekstrem fattigdom i verden er drastisk redusert. En del av dette skyldes godt lederskap og økonomisk vekst i mange land, men mye skyldes også en betydelig bistand fra rike land, sa Johnson.

Verdiskaping i distriktene

Hilde Frafjord Johnson brukte også en del tid på distriktspolitikk i talen sin.

-Vi vet at det er i distriktene verdiene skapes, og KrF er derfor en pådriver for en aktiv distriktspolitikk. I jordbruksoppgjøret kunne vi ikke godta Regjeringens opplegg og gikk aktivt inn for å skaffe et annet flertall. Dessverre hoppet Venstre av, og akkurat nå er det litt uklart hvordan det går, sa hun.

Ønsker ny regjering

Hun kom også inn på aktuelle samarbeidskonstellasjoner etter valget.

-Vi har vært klare på at vi ønsker oss en ny regjering. Førsteønsket er en regjering bestående av så mange sentrumspartier som mulig, sammen med Høyre. Selv om dette blir en mindretallsregjering vil den ble mer stabil enn en blåblå regjering. En sentrum-Høyreregjering vil kunne søke støtte fra begge sider.

Lokal samferdsel

Sør-Trøndelag KrFs fylkespolitiker, Karin Bjørkhaug fra Meldal, snakket om hvor viktig det er å ha en politiker fra eget parti fra fylket på Stortinget, og kom naturlig nok også inn på standarden på Nerskogsveien. Bjørkhaug er leder i samferdselskomiteen i Fylkestinget.

-Vi har fått høre det veldig tydelig at standarden er dårlig. Nå håper jeg at vi endelig får utbedret Nerskogsveien, sa hun.

Seterstevnet har vært arrangert nesten hvert år siden 1973. Første året var det KrFs første statsminister, Lars Korvald, som var hovedtaler. Årets stevne ble arrangert med støtte fra partilagene i Oppdal, Midtre Gauldal og Meldal.

steinar.larsen@avisa-st.no