Bevilger 10 millioner til nytt museumsbygg

Slik vil museet se ut når det står ferdig. Foto: ILLUSTRASJON ASKIM/LANTTO ARKITEKTER