Ei utbygging av Kvamslia vil eventuell åpne muligheter for nye veiløsninger opp Sundlibakkan. Foto: Anders Aasegg Morken

Tidligere denne uka skrev ST om at autovernet langs fylkesvei 470 ved Lauvåsen skal fikses. Selv om det vil være et viktig trafikksikkkerhetstiltak for «harde» trafikanter, betyr det lite for myke trafikanter. Og dem er den en god del av, spesielt i bunnen av bakken.

- Mellom flata i bunnen av fylkeveien og opp til krysset til Brekka, ferdes mange myke trafikanter - ikke minst mange skolebarn. Når vi samtidig vet at mange bilister holder høy fart her, så har vi i Orkdal venstre foreslått å bygge en fartshump i bunnen av bakken som et midlertidig nødtiltak for å sikre skoleungene langs veien bedre, opplyser partiets nestleder, Torstein Grønningen, og legger til at han har godt håp om at tiltaket blir prioritert og at det blir bevilget penger til det.

- Den formelle prioriteringa av trafikksikkerhetstiltak vil skje i utvalget til høsten. Vi vil jobbe for at dette tiltaket blir prioritert, og vi har godt håp om at det vil skje.

Nye veiløsninger

- Hva med myke trafikanter ovenfor krysset?

- De som bor lenger oppe i bakken har alternative veier å bruke. Når det er sagt, så har vi etterspurt status for planene om boligbygging i Kvamslia. Fra administrasjonen har vi nå fått opplyst at man mangler noen grunnundersøkelser her, men at disse vil bli foretatt i løpet av sommeren. Hvis grunnundersøkelsene er OK, så vil Kvamslia være klarert for utbygging. Det vil i så fall bety at det på litt lengre sikt vil åpne seg muligheter for nye, bedre og sikrere veiløsninger. Og dette vil vi følge opp framover, lover Grønningen.