Komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune fattet torsdag formiddag enstemmig vedtak om at de støtter Orkdalsregionens uttalelse om bruk av restmidler fra E39-prosjektet.

Det forteller Karin Bjørkhaug (KrF), leder i komité for infrastruktur på fylkestinget, til ST på vegne av KrF, A, H og Sp.

Uttalelsen lyder som følger: «Orkdalsregionene vil poengtere viktigheten av å ruste opp tidligere E39, nå FV 800, som beredskapsvei for E39. Det har i hele innkrevingsperioden også vært bompenger på «gammelveien» uten at ei eneste krone har vært brukt på vedlikehold på FV 800. Det er rett og riktig at restmidlene fra bompengeinnkrevingen går til FV 800.»

Bakgrunnen for saken er at det ble igjen «noen millioner kroner» etter at E39 var betalt ned og bompengeinnkrevinga opphørte 31. januar i år.

Ifølge Arne Grønset, styreleder i Bomvegselskapet E39, håper «alle» at restmidlene etter bompengeinnkrevinga skal brukes til å ruste opp gamle E39 (nåværende fylkesvei 800) mellom Orkanger og Øysand. Dette står både Orkdalsregionen (11 kommuner) og bomselskapets generalforsamling (sju eierkommuner) bak.

- Vi sender vår uttalelse til regionveisjefen og fylkestinget. Vi forventer at vi blir hørt, slik at pengene brukes på gammelveien. Det er helt etter reglene, og det er politisk enighet regionalt om dette, sa Grønset i vår.

Han mener at pengene bør brukes på asfaltering. Det er foreløpig ikke kjent hvor stort restbeløpet er.

Bjørkhaug forteller at innspillet, som nå er enstemmig vedtatt i komité for infrastruktur, går til regionveisjef Berit Brendskag Lied, som avgjør saken.