Sau som trolig er skadet av ulv måtte avlives

foto