Vil begrense skader på vei - kjøreforbud for tunge kjøretøy