Ser etter alternativer til Helseplattformen: - Det er for mange uavklarte spørsmål som gir en uakseptabel totalrisiko