Barn og unge kan slippe dansefoten løs: – Dansen er veldig givende