Den dramatiske kuvendingen i Skaun: - Jeg er skuffet