Politibetjent om gang- og sykkelvei: - Det var på tide