Pengemangel i Skaun: Ordføreren sier nei til nedlegging av skole og barnehager