Kan få sekssifret beløp - hadde 3050 besøkende i fjor