Fikk første turen : - Tragisk hendelse ble utløsende for engasjementet for trafikksikkerhet