Fører ble satt i kontakt med viltnemnda etter viltpåkjørsel