Sykefraværet er halvert etter innflytting i nye lokaler - nå er andre byggetrinn snart innflytningsklart