Har lista klar: På dette bildet ser du ordførerkandidaten