Anbefaler ikke å slippe smitten løs innad i husstanden: – Noen kan bli sykere enn andre