Nærgående grevlinger i boligområde: - Jeg hørte et veldig leven