Flere promillekontroller de siste dagene - dette ble resultatet