På vegkartet til Statens vegvesen står det at det er oversvømmelse på Fv. 700. Det er veien som går fra Berkåk til Svorkmo.

Oversvømmelsen er på Reitan i Rennebu kommune. Det er midt mellom Grindal i Rennebu og Å i Orkland kommune.

Vegen er ikke stengt.