Begrensninger i bruken av gratis SFO-timer: – Vil lage et enda tydeligere klasseskille