Foreslår fire endringer i barnehage og SFO. Dette er konsekvensene for innbyggere og ansatte