Kutter inntil 24 årsverk: Ser ingen snarlig bedring i markedet