Mistenker høy fart: - Ikke så stort skadeomfang som først antatt

foto