Vant i retten - må likevel betale 100.000 kroner i saksomkostninger

foto