Stort engasjement: - Vil jobbe for større daglig leder-stilling

Det var stort oppmøte. Styreleder Odd Inge Løfald (til venstre) mener det som kom fram på møtet gir godt grunnlag for videre drift. Foto: Eli Landsem Solvik