Stort engasjement: - Vil jobbe for større daglig leder-stilling

foto