Kommunedirektøren sier det blir svært tøffe tak også i 2022

foto