På dette LANet er ett produkt forbudt: - Det er bare med på å hindre kroppen i å være fokusert

foto