Norsk kyllings største visningsfjøs: 29 900 kyllinger flyttet inn

foto