Har du hatt strømbrudd i tolv timer eller mer? Dette har du krav på