— Klimaendringene vil føre til flere ras og skred

foto