- Vi ville ha iverksatt de samme tiltakene, uavhengig av Robek

foto