Sør-Trøndelag

En mann i 20-åra bosatt i STs nedslagsfelt må sone en fengselsstraff på 60 dager etter fyllekjøring med lastebil. Sør-Trøndelag tingrett har også dømt mannen til å betale ei bot på 55 000 kroner, og han er fratatt retten til å kjøre motorvogn for en perioden på to og et halvt år. Idømte saksomkostninger er fastsatt til 3000 kroner.

Truffet av henger

Det var i november i fjor kjøreturen fant sted. Tiltalte, som er lastebilsjåfør, kjørte lastebilen fra hjemplassen til en grillfest for firmaets ansatte i nabokommunen. På festen ble det drukket en del alkohol. Seint på kvelden skulle tiltalte hjem. Han og en arbeidskollega satte seg i bilen.

I en tunnel møtte de en personbil. Den kvinnelige føreren av denne bilen forklarte i retten at hun så «noe stort» komme imot seg i hennes kjørebane. Kvinnen svingte over til venstre, men lastebilen la seg samtidig over i samme kjørefelt. Hun kjørte da over i riktig kjørefelt, men ble likevel truffet av hengeren på lastebilen. Det oppsto ikke personskader, men personbilen måtte kondemneres. Lastebilen kjørte videre.

Over 2 i promille

Tiltalte nektet for å ha kjørt bilen og hevdet det var kollegaen. Retten måtte derfor ta stilling til hvem som kjørte bilen og kom uten tvil fram til at det var tiltalte.

Dermed sto han tiltalt for fyllekjøring, for ikke å ha opptrådt hensynsfullt og aktpågivende i trafikken, og for å ha stukket av og ikke hjulpet til etter en ulykke. Det er også lagt til grunn at han har brukt hasj samme kveld.

Politiet fant imidlertid både bilen og bilføreren, og la fram dette som bevismateriale i retten. I dommen legges det vekt på at lastebilen og hengeren veier til sammen 22 tonn. Med en promille trolig over 2,0 (blodprøveresultatet over tre timer etter ulykka viste 1,81 i promille) da ulykken fant sted, utgjør det et enormt skadepotensial.

Tidligere ustraffet

«Ren flaks hindret at det ikke kunne blitt en ulykke med langt alvorligere utfall», bemerker retten.

Tiltalte er tidligere ikke straffedømt.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300