I dag er Rennebu et splittet bygdesamfunn. Økonomiske negative konsekvenser med bakgrunn i Nei til kommunesammenslåing med påfølgende nedleggelser av skoler, fikk reaksjoner som grensejustering og engasjement for opprettelse av privat skole på Voll.

Opplevelse av at levende grender er blitt truet har skapt fortvilelse og sinne. Opplevelse av forbigåelse og forfordeling i forholdet mellom periferi og sentrum skaper alltid frustrasjoner og reaksjoner både på kommunalt og nasjonalt nivå.

En fastlåst planstrategi med et kommunesenter på bekostning av servicetilbud i grendene bør føre til nytenkning, spesielt i kommuner der mye av inntektsgrunnlaget er basert på ressurser i utkanten.

Grensejustering i Rennebu

Fantastisk bra at denne utredningen kom, uavhengig av om det blir grensejustering eller ei. Ikke bare Rennebu kan dra nytte av denne utredningen. Og – distriktspositive politikere bør bruke utredningen for alt den er verdt.

«Utbryterne» i Rennebu blir nå tillagt ansvaret for at Rennebu kan gå i «oppløsning». Det samme ansvaret blir de på Voll tillagt som vil starte privatskole. Årsaken til dette er selvfølgelig at begge scenarier vil få store negative økonomiske konsekvenser for Rennebu kommune. Det må være lov å spørre. I hvilken grad tenker politikere eventuelle konsekvenser, når store deler av befolkningen opplever at politikerne begår ukloke politiske valg?

Politikerne forstod, riktignok etter hvert, at en kommunesammenslåing ville være best for Rennebu, men valgte å følge folkeflertallet. Å fremme en sak om grensejustering i en del av en kommune er en rettighet dersom folkeflertallet i denne delen av kommunen ønsker dette. Hva flertallet i hele kommunen skulle mene er i mindre grad vesentlig. Det er et flertall i en del av kommunen som opplever at «nok er nok», redusert livskvalitet og ikke å bli hørt. Hvorfor skal dette «folkeflertallet» ikke bli hørt, men bli tillagt ansvaret for de negative økonomiske konsekvenser for kommunen en grensejustering vil føre til? Det er å snu situasjonen på hodet og skaper bare større splittelse mellom befolkningsgrupper.

For hvem blir tillagt ansvaret for de økonomiske konsekvenser et Nei til kommunesammenslåing førte til? Hvor er logikken?

Opplevelse av ukloke politiske valg fører til reaksjoner og konsekvenser. Det ansvaret må politikerne ta.

Det som gjenstår å se er om politisk og administrativ ledelse tar dette innover seg og er i stand til å vise ydmykhet.

Det er tid for å kunne samles om og ta vare på det som er viktige felles verdier, bygdekulturen. Vi står foran en sommer og en ny Rennebumartnan, en unik årlig begivenhet som har satt Rennebu på kartet og vært samlende for hele bygda. Ingen er tjent med at eventuelle stridigheter skal slå sprekker i over 30 års synliggjørelse av godt bygdefellesskap.

Børge Dahle