Fjerdeetasjen skal ferdigstilles - dette kan bli bruksområdet

Folkehelsesenteret har arealer i fjerdeetasjer som foreløpig ikke er ferdigstilt og tatt i bruk. Foto: Catharina Morken