Her skal innbyggerne få kommunal vannforsyning - flere har hatt problemer