Valgt ut blant 15 søkere: - Vil starte med «lygarbord»