Gravde ned døde hunder: Har fått ny frist for å levere plan for opprydding