Bygger elleve eneboliger: Det betyr stenging av praktisk, men livsfarlig vei