Har sendt ut farevarsel: Frykter jord-, sørpe- og flomskred

foto