Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvika ble beste elev ved grunnleggende befalskurs i Luftforsvaret.

Bestemannspremie

Som et synlig bevis på godt utført jobb, overrakte Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avd. Kristiansand det attraktive Snartemo-sverdet som bestemannspremie ved gradueringsseremonien under sommeravslutninga ved Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik. Kampen om å få utmerkelsen blant avgangselevene, skal ha vært både hard og tett.

Korporal Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvika ble beste elev både innen feltet stridsmiljø og overlevelse, og beste elev av hele kullet.

Best totalt

Det ble utdelt premier til beste elev innen ulike militære disipliner. NROF delte ut premien til eleven som fikk best hovedkarakter i skikkethet som militær leder. Fagene består av ledelse, militær idrett og trening, stridsmiljø og overlevelse, samt militært profesjonsfag.

Av de 85 avgangselevene var det altså Korporal Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvika som mottok det ærefulle Snartemosverdet fra NROF Kristiansand. I tillegg til å være beste elev totalt, var han også best i faget stridsmiljø og overlevelse. Nå drar han «nesten» hjem; riktig nok til Ørlandet hvor han skal tjenestegjøre.

Troskap og lojalitet

Sverdet ble overrakt av Kaptein (R) Jan Larsen fra NROF. Snartemosverdet, som er et ringsverd fra folkevandringstiden tidlig på 500-tallet, har en interessant historie. Slike sverd ble gitt av en konge eller en krigsherre til samfunnets beste ledere eller krigere. Det symboliserte troskap og lojalitet til giveren.

- Ettersom det nesten ikke forsvarsavdelinger igjen på Sørlandet, blir det gitt en utmerkelse til dem som velger å ta en militær lederutdanning. Sverdet skal være til inspirasjon til å gjøre en ekstra innsats, sier lederen i NROF Kristiansand, Rolf-Wiggo Lystad.

Han understreker at foruten at sverdet er fra nettopp denne landsdelen, så symboliserer det troskap, lojalitet samtidig som det er et europeisk høvdingemerke som var forbeholdt kongens elitekrigere.

Derfor var det ikke vanskelig å gi en kopi til beste befalselev som altså er Daniel Westerhaug Selbæk fra Lensvika.

Foto: