Det ble klart da rådgiver Erik Eide orienterte politikerne i Helse-, oppvekst og kulturutvalget om situasjonen for barnevernstjenesten tirsdag denne uka.

Det var i fjor høst Orkdal kommune valgte å si opp avtalen om felles barnevernstjeneste med Skaun, med begrunnelsen at de ville konsentrere ressursene om den nye storkommunen. Siden da har Skaun orientert seg østover med tanke på å få i stand et nytt samarbeid.

Les også: Slår tilbake mot Orkdal

En god partner

Tirsdag kunne Eide kunngjøre for politikerne at de var blitt enige med Melhus kommune.

- Vi ser at vi tenker likt i måten barnevernet skal drives på. Det handler om oppvekstvilkår for barn og unge i en forebyggende sammenheng, at man klarer å ha ressurser og kan samarbeide for å gjøre et godt arbeid. Vi føler at Melhus er en god partner å gå videre med, sa Eide i sin orientering.

Les også: - Uten barnevernet hadde mamma bare hatt en gravstein å besøke

Effektiv saksbehandling

Samarbeidet er tenkt som et «administrativt vertskommunesamarbeid» der myndighet delegeres til rådmann i vertskommunen. Melhus blir vertskommune og barnevernstjenesten vil bli samlet der. I dag har Melhus kommune 13 stillinger knyttet til barnevernstjenesten, mens Skaun har i underkant av seks stillinger som enn så lenge er en del av barnevernstjenesten i Orkdal.

- Formålet med samarbeidet er å sikre en faglig utvikling gjennom spesialisering og der vi er forberedt på nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. Vi skal etablere et attraktivt fagmiljø som er robust mot fravær, og vi skal ha en barnevernstjeneste som kjennetegnes ved å være åpen og tilgjengelig, og aktiv innen forebyggende innsats og effektiv saksbehandling, sa Eide.

Må forholde seg til nye folk

Utredningsarbeidet om felles barnevernstjeneste skal være ferdig innen 24. mai, og kommunestyret vil ta endelig stilling til om de skal inngå samarbeidet i sitt siste møte før sommerferien, 22. juni. Kommunestyret i Melhus behandler saken 20. juni. Sier begge kommunestyrene ja, vil samarbeidet starte opp fra 1. januar 2018.

Astrid Gimseng (Sp) ville vite hvordan man så for seg å ivareta brukerne av tjenesten i overgangen fra Orkdal til Melhus.

- De er sårbare i utgangspunktet, og skal nå flyttes over til Melhus. Har dere noen tanker om det, spurte Gimseng.

- Tanken er å gjøre det mest mulig skånsomt, men noen må nok regne med at det blir andre folk å forholde seg til. Men alle skal få de tjenestene de har krav på. Hvilke endringer som blir vet vi ikke innholdet av før vi har fått bemanningskabalen på plass, svarte Eide.

Ønsker politisk styring

Eivind Stende (Ap) stilte spørsmål ved om det ikke burde være en styringsgruppe for tjenesten på politisk nivå, i stedet for rådmannsnivå som administrasjonen foreslår.

- Vi skulle hatt en politisk nemnd. Har det vært diskutert, spurte Stende.

- Rådmann i Melhus ønsker et administrativt vertskommunesamarbeid. Da er det uten politiske nemnd, svarte Eide.

- Men jeg ønsker noe annet. Jeg tror det er sunt med politisk involvering i forhold til barnevernet. Vi diskuterte det mye da vi i samarbeidet med Orkdal. Der var det rådmann som bestemte alt, repliserte Stende, før møteleder Espen Tørset (SV) avsluttet diskusjonen med å vise til at spørsmålet burde komme opp som en egen politisk sak i utvalget.

Erik Eide i Skaun kommune orienterte politikerne i Helse-, oppvekst og kulturutvalget tirsdag om at Melhus var klar til å inngå samarbeid. Her i samtale med Astrid Gimseng (Sp). Foto: Lillemor Hestvik