Kommunedirektøren vil amputere Orklaparken sør - mister sammenhengen

foto
Det populære turområdet Orklaparken kan bli utvidet, men spørsmålet er hvor omfattende de nye planene blir. Foto: Ingrid S. Hultgreen