Gyda har ikke herja fra seg. Forventer at torsdag blir den verste dagen